Vennvendeng


Vennvendeng
Yon gwoup moun avèk lwa nan tèt yo ki plannen pandan lannwit pou pran plezi yo e si yo rankontre avèk yon moun ki pa nan gwoup yo a yo kapab deshire moun nan, manje li ou byen fè li tounen yon bèt. Yon gwoup lougawou ki vyolan anpil.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.